Payment with Nets
Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Våra betesmarker

Öppna betesmarker för främjande av den biologiska mångfalden

Sen vi köpte gården 2022 har vi med stöd av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genomfört två projekt med sk. engångsröjning av betesmarker för att återskapa betesmark som sen tidigare varit rejält igenväxta.

Den första röjningen gjorde vi 2022 och omfattande ca 10 hektar av vårt sk skogsbete samt ca 5 hektar av den alvarmark som ligger nära gårdscentrum. Röjningen genomfördes med maskin av Kjell Johansson på Ekmans Torp Gräv AB. Röjningen blev mycket lyckad och gav goda förutsättningar för markerna att återigen få blomma och ge liv åt rikt växtliv. 

Under våren 2023 genomförde Länsstyrelsen Gotland ett studiebesök på våra marker där vi fick möjlighet att berätta om projektet och visa upp resultatet. Vi fick mycket positiv återkoppling på de genomförda åtgärderna.

Under hösten 2023 har vi röjt ca 2 hektar mark i en trekant ca 500 väster om gårdscentrum. Där är tanken att våra baggar ska få en egen hage att beta. Även denna röjning genomfördes av Kjell Johansson på Ekmans Torp Gräv AB.